clock   England:   |   Türkiye: Languages:   Arabic  English  Español  Français  German  Russian  Türkçe

Arsa karşılığı alınan daireleri satarken dikkat

Registration Date: 17-07-2018 No Of Times Visited: 1370

Arsa karşılığı alınan daireleri satarken dikkat

Beklenmedik  bir vergi şoku yaşayabilirsiniz!

gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri arsa karşılığı alınan daireleri izliyor.
Vergide “zamanaşımı” süresi de “beş yıl” olduğu için Maliye bu süre dolmadan inceleme yapıyor ve yakalıyor.

Olay, dairelerin satışında ortaya çıkacak “gelir vergisi”, duruma göre “KDV” ile ilgili..
Bazı arsa sahipleri arsa karşılığı alınan dairelerin satılması halinde, gelir vergisi ödeneceğini bilmiyor. 
Çoğunlukla insanlar “beş yıllık” süreyi biliyor. “Arsayı aldım, beş yıl geçtikten sonra müteahhide verdim. Ne zaman satarsam satayım vergi yok” diye düşünüyorlar.
Oysa, Vergi dairesinin uygulaması bakımından farklılıklar var.

1. Ticari Kazanç: 
Maliye, yıl içinde birden fazla bağımsız bölümün ayrı ayrı kişilere veya birbirini izleyen yıllarda en az birer dairenin satılmasını “devamlılık” olarak nitelendiriyor ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4’üncü maddesine göre “ticari kazanç” olarak vergilendiriyor (Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Bşk.nın 20.02 2012 Tarih ve 37-/18-253 sayılı özelgesi). Ticari kazanç söz konusu olunca, ayrıca KDV’de uygulanıyor. Defter tutma, beyannameler vs. , yakalanınca beyan edilmemiş kazanç dolayısıyla ceza kesilmesi de sözkonusu.

2. Değer Artışı Kazancı: Değer artışı  kazancında, “beş yıllık” süreye, Maliye farklı bakıyor. 

Maliye, arsanın müteahhide verilmesi olayını; arsa ve daire edinimi olarak ayrı ayrı değerlendiriyor.
Maliye Bakanlığı’nın, 2011/2 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri’nde yer alan örnek aşağıdaki gibi:

“ÖRNEK: Bayan (F)’nin, 05.08.1999 tarihinde satın aldığı arsayı, 23.01.2005 tarihinde kat karşılığı olarak müteahhide vererek almış olduğu gayrimenkuller, 25.04.2007 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.
Kat karşılığı alınan gayrimenkuller, ‘yeni bir iktisap’ olarak kabul edilecek ve değer artışı kazancının tespitinde, gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 25.04.2007 tarihi esas alınacaktır. Fiilen kullanımın tapu tescilinden önce gerçekleşmesi halinde ise, bu tarihin esas alınacağı tabiidir”.

Görüldüğü gibi, Maliye arsanın edinilmesinden itibaren 5 yıl geçmesini değil, müteahhitten alınan dairelerin “tapuya tescil edildiği tarihi” esas alıyor. Çok kişi, olayın bu yönünün farkında olmadığı için, arsasını 5 yıl geçtikten sonra müteahhide verdiğinde, gelir vergisinden kurtulduğunu zannediyor.
Oysa Maliye olaya böyle bakmıyor (Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Bşkl.’nın 16.02.2012 Tarih ve GVK.Mük. 80-567 sayılı özelgesi de bu yöndedir).

Emlak alım satım ve inşaat işleri yapanların dikkat etmesinde fayda var. Beklenmedik vergi cezaları gelebilir.

Showcase
 
Contact Us
Total Properties: 497 Visitors Online: 68    |    Total Visited: 23659628    |    Total Pages Viewed: 25083639